สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสกลุ่มของวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

“เฟสบุ๊คกลุ่ม “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์(นครศรีธรรมราช)” https://web.facebook.com/groups/ikaidekwatjadee