ลงทะเบียนขอรับใบอนุโมทนาบัตรร่วมบุญกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๕

รอบตกค้าง

หากไม่สามารถแนบหลักฐานการโอนเงินในแบบฟอร์มได้ ให้เข้าเว็บไซต์ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่).net จากเว็บบร้าวเซอร์

หรือลงข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินทางไลน์ ID : watjd66

เพื่อป้องกันความผิดพลาดกรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนส่งข้อมูล

ไลน์ ID : watjd66

** หากไม่มีหลักฐานการโอนเงิน ทางวัดไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรให้ได้ **