ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระบรรจุกรุ ณ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

รับพระที่ระลึก 1 องค์/การร่วมบุญ 500 บาท

โอนเงินร่วมบุญแล้ว ลงทะเบียนขอรับใบอนุโมทนาบัตร พร้อมวัตถุมงคลที่ระลึกได้ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

จะรวบรวมและจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ ไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

anumo(bigbuddha)

** หากไม่แนบหลักฐานการโอนเงินร่วมบุญ ทางวัดไม่สามารถออกใบโมทนาบัตร หรือจัดส่งวัตถุมงคลที่ระลึกให้

หากไม่สามารถแนบหลักฐานการโอนเงินในแบบฟอร์มได้ ให้เข้าเว็บไซต์ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่).net จากเว็บบร้าวเซอร์

หรือลงข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินทางไลน์ ID : @watjadee.ikai

เพื่อป้องกันความผิดพลาดกรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนส่งข้อมูล