ข้อมูลของท่านได้รับการบันทึกแล้ว

วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) จะดำเนินการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่าน
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านด้วย

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดเจดีย์ อันมีพระพุทธท่านเจ้าวัด หลวงปู่ทวด พ่อท่านเทิ่ม และ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ตลอดถึงบุญกุศลแห่งกาลทานที่ได้ร่วมบำเพ็ญในโอกาสดังกล่าว จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่าน ครอบครัว และคณะ จงเจริญในจตุรพิธพรชัย กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญในหน้าที่การงาน การเงิน ลาภยศ สรรเสริญ สุข ประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสกลุ่มของวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) กลุ่มใหม่ได้ที่

“เฟสบุ๊คกลุ่ม “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์(นครศรีธรรมราช)” https://web.facebook.com/groups/ikaidekwatjadee