ใบสมัครการประชันเป่าปี ครั้งที่ ๑

โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ ประจำปี ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) หมู่ที่ ๗ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

หากไม่สามารถแนบหลักฐาน(ภาพบัตรประชาชน)ในแบบฟอร์มได้ ให้เข้าเว็บไซต์ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่).net จากเว็บบร้าวเซอร์

เพื่อป้องกันความผิดพลาดกรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนส่งข้อมูล

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0754-845-142 หรือ 090-246-1076 **