วันเข้าพรรษา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา” นั่นเอง โดยวันเข้าพรรษา ในปี 2566 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2566 / วันพุธ แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีเถาะ

การปฏบัติของพระสงฆ์ในห้วงเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำ” แปลว่า พักอยู่) การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏตามพระวินัย การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ

วันออกพรรษา ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า “วันมหาปวารณา” คำว่า “ปวารณา” นั้นแปลว่า อนุญาตหรือยอมให้ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566 / วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ และพิธีกรรมที่มีต่อเนื่องมาก็คือ ประเพณีการทอดกฐิน กฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน

กำหนดการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ของวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

ในปี 2566 พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ ( อภิชิต พุทธสโร) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ ได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับ วันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ เป็นวันทอดกฐินของวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ต้องการมีส่วนร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ และประสงค์จะให้พิมพ์ชื่อลงในฎีกากฐิน สามารถแจ้งชื่อที่ต้องการให้พิมพ์ลงในใบฎีกากฐิน 66 พร้อมทั้งจำนวนซองฎีกาที่ต้องการนำไปบอกบุญได้ โดยการกดที่ปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง

กรุณาอ่านคำอธิบายให้ครบถ้วน ก่อนที่จะกรอกรายละเอียดตามช่องต่างๆ และก่อนที่จะกดยืนยันข้อมูล ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพราะหากท่านกดยืนยัน/ส่งข้อมูลแล้ว ท่านไม่สามารถจะไปแก้ไขข้อมูลได้อีก


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ