ลงทะเบียนขอรับใบอนุโมทนาบัตรร่วมบุญ ๕๐๐ บาท ขึ้นไป

จะรวบรวมและจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ ไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

anumo67(jan)

หากไม่สามารถแนบหลักฐานการโอนเงินในแบบฟอร์มได้ ให้เข้าเว็บไซต์ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่).net จากเว็บบร้าวเซอร์

หรือลงข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินทางไลน์ ID : @watjadee.ikai

เพื่อป้องกันความผิดพลาดกรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนส่งข้อมูล

** หากไม่มีหลักฐานการโอนเงิน ทางวัดไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรให้ได้ **