ลงทะเบียนขอใช้พื้นที่ตั้งโรงทานงานบุญทานไฟ 2567 วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)
ห้วงวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 25667

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ประสงค์ตั้งโรงทานติดต่อ อบต.ฉลอง โทร .075-845-142 หรือ 090-246-1076