ถวายมุทิตาสักการะ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

น้อมถวายมุทิตาสักการะ

พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต พุทฺธสโร น.ธ.เอก พธ.ม.)
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์_ไอ้ไข่
ในโอกาสเข้ารับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอสิชล
3 มกราคม 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ