ประวัติ พระครูเจติยาภิรักษ์ (เทิ่ม ชนุตฺตโม)

พ่อท่านเทิ่มมาดูแลรื้นฟื้นวัดเจดีย์ ต่อจากพระคี้ และพระคง (พระ 2 พี่น้อง) พ่อท่านเทิ่มได้มาดูแลต่อมาในสภาพของวัดร้าง เมื่อ ปี 2501 จนได้ยกสถานะจากวัดร้าง เป็นวัดที่มีพระอาศัยอยู่ เมื่อ พ.ศ. 2517 พร้อมแต่งตั้ง พ่อท่านเทิ่ม เป็นเจ้าอาวาส ได้ถือเป็นองค์ปฐมเจ้าอาวาสของวัดเจดีย์

พ่อท่านเทิ่ม เป็นคนพื้นเพชาว ม. 8 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ได้อุปสมบทที่วัดนาแล (วัดสโมสรสันนิบาต) ซึ่งเป็นวัดในภูมิลำเนาของท่าน จากนั้นก็ย้ายมาจำพรรษาที่ วัดเขาคา ม.11 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ก่อนมาอยู่ที่วัดเจดีย์

พ.ศ. 2526 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูเจติยาภิรักษ์ ท่านจึงได้สร้างเหรียญ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” รุ่นแรก เพื่อแจกจ่ายผู้ทำบุญ และร่วมงานฉลองตำแหน่งพระครูของพ่อท่าน เพราะเห็นว่าชาววัดเจดีย์นับถือไอ้ไข่มายาวนาน

พ.ศ. 2535 ก็มีผู้สร้างเหรียญ รุ่น 2 ปี 2535 มามอบให้ท่าน เพื่อหารายได้ในการจัดตั้งมูลนิธิวัดเจดีย์

ด้วยวิสัยของท่านที่เป็นพระนักพัฒนา ก็ได้ไปสร้างสำนักสงฆ์สระสี่มุม และได้พัฒนาที่นั้น โดยการวอนคนวัดเจดีย์ ไปช่วยสร้าง ช่วงแรกท่านยังไปมาระหว่างวัดเจดีย์ และสำนักสงฆ์สระสี่มุม แต่ยังคงมาจำพรรษาที่วัดเจดีย์ ท่านอยู่ไหนก็จะนำพาเหรียญ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” ติดตัวไปด้วย ส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ที่วัดเจดีย์ เพื่อแจกจ่ายผู้ทำบุญ ซึ่งต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2535 ท่านก็ไปจำพรรษาที่สำนักสงฆ์สระสี่มุม โดยท่านได้มอบหมายให้พระสุเวช สุจิตฺโต (ผู้สร้างเหรียญ ปี 41) ดูแลวัดเจดีย์แทนท่าน

ต่อมาใน ปี 2538 ท่านที่ก็ได้สร้างเหรียญ ย้อน พ.ศ. ที่วัดเจดีย์ เพราะท่านเองก็ยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ เจตนาในการสร้างเหรียญรุ่นนี้ ส่วนหนึ่ง คือ ท่านจะเก็บไว้เพื่อแจกงานศพของท่านเอง ดังท่านเคยกล่าวมากับ พระสุเวช ว่า.. เหรียญ ย้อน พ.ศ. ที่เหลือ เราขอเก็บไว้แจกงานศพเราแล้ว (พ่อท่านเทิ่มกล่าวไว้ เมื่อคราว พระสุเวช ไปขอเหรียญเพื่อมาแจกคนทำบุญที่วัดเจดีย์)

พ่อท่านเทิ่ม ถึงแก่มรณภาพ เมื่อ พ.ศ. 2540 ณ สำนักสงฆ์สระสี่มุม ภายหลังพระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (พ่อท่านแว่น) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ องค์ปัจจุบัน ก็ได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ ให้พ่อท่าน และได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อ ปี 2543 ที่วัดนาแล (วัดสโมสรสันนิบาต) วัดบ้านเกิด และวัดที่ท่านได้อุปสมบท ด้วยสมัยนั้นวัดเจดีย์ ยังไม่มีความพร้อม เป็นแค่วัดที่ยังลำบาก อีกทั้งพ่อท่านร่าน เจ้าอาวาสวัดนาแล (วัดสโมสรสันนิบาต) ผู้เป็นสหายธรรมของพ่อท่านเทิ่ม ได้ปรารถไว้
 ในงานพระราชทานเพลิงศพของพ่อท่าน ก็ได้มีการนำเหรียญ ย้อน พ.ศ. ที่สร้าง เมื่อ ปี 2538 มาแจกจ่ายผู้ร่วมงานในครั้งนั้นด้วย

ทุกวันนี้.. ชาวชุมชนวัดเจดีย์ ตลอดจนวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) เอง ยังคงสำนึก และระลึกถึงพระคุณ ที่ท่านได้สร้างไว้กับวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ตลอดเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 จนถึงแก่มรณภาพ เมื่อ พ.ศ. 2540 รวมระยะเวลา 23 ปี และตลอดเวลา 39 ปี ที่พ่อท่านได้มีความเกี่ยวข้องกับวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

ทุกวันนี้.. ชาวชุมชนวัดเจดีย์ ตลอดจนวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) เอง ยังคงสำนึก และระลึกถึงพระคุณ ที่ท่านได้สร้างไว้กับวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ตลอดเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 จนถึงแก่มรณภาพ เมื่อ พ.ศ. 2540 รวมระยะเวลา 23 ปี และตลอดเวลา 39 ปี ที่พ่อท่านได้มีความเกี่ยวข้องกับวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

ประวัติ พระครูเจติยาภิรักษ์ (เทิ่ม ชนุตฺตโม)

อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ หมู่ 7 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อ : พระครูเจติยาภิรักษ์ ฉายา ชนุตฺตโม อายุ 86 พรรษา 50
วิทยฐานะ : นักธรรมชั้นเอก วัดเจดีย์ หมู่ 7 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
สถานะเดิม : นายเทิ่ม จินดานิล เกิดเมื่อ 3ฯ2 ปีมะเส็ง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2460
บิดาชื่อ นายพุด จินดานิล มารดาชื่อ นางทับ จินดานิล
ภูมิลำเนา ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 8 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา จำนวน 4 คน
อุปสมบท : วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2491 ณ พัทธสีมาวัดเขาน้อย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
พระอุปัชฌาย์ : เจ้าอธิการยัง ฉายา ชุตินุธฺโธ วัดเขาน้อย
พระกรรมวาจาจารย์ : พระครูประจักรวรคุณ วัดกลาง
พระอนุสาวนาจารย์ : ปลัดร่าน ฉายา จิตฺตสุโภ วัดสโมสรสันนิบาต
การศึกษา :
          พ.ศ.2475 – ชั้นประถม โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
          พ.ศ.2491 – สอบไล่นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษา วัดสโมสรสันนิบาต
          พ.ศ.2493 – สอบไล่นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษา วัดสโมสรสันนิบาต
          พ.ศ.2495 – สอบไล่นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษา วัดสโมสรสันนิบาต
          พ.ศ.2495 – เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำสนามสอบ วัดสโมสรสันนิบาต
          พ.ศ.2496 – เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดเจดีย์
          พ.ศ.2496 – เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดเจดีย์
          พ.ศ.2496 – เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
การปกครอง :
          พ.ศ.2495 – เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
          พ.ศ.2496 – ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจดีย์
สมณศักดิ์ : วันที่ 5 ธันวาคม 2525 ได้รับพรราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสอารามราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูเจติยาภิรักษ์ ณ วัดเจดีย์
อวสานแห่งชีวิต : วันที่ 15 สิงหาคม พุทธศักราช 2540 เวลา 11.54 ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ณ สำนักสงฆ์สระสี่มุม ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
รวมสิริชนอายุ : 80 ปี 7 เดือน 14 วัน 51 พรรษา 1 เดือน 1 วัน