ตำนาน/ประวัติ พระพุทธพ่อท่านเจ้าวัด

พระพุทธพ่อท่านเจ้าวัด คือพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกติดปากคือ ” ท่านเจ้าวัด ” เป็นพระพุทธรูปคู่วัดเจดีย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกาล โดยพระพุทธรูปพ่อท่านเจ้าวัดแต่เดิมเป็นพระพุทธรองพระประธาน ในอดีตก็ตั้งอยู่ใกล้พระอุโบสถหลังใหม่ โดยมีพระประธานองค์ใหญ่ ที่มีขนาดใหญ่กว่าพระพุทธรูปพ่อท่านเจ้าวัดประมาณ 4 เท่า และอีกข้างจะมีพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างกษัตริย์แบบศรีวิชัย ซึ่งพระพุทธรูปประธานและพระพุทธรูปทรงเครื่องได้สร้างจากปูน ได้หักพังลงไปเหลือแต่เศียรพระ  เกินกว่าจะซ่อมแซมได้ คงเหลือแต่พระพุทธรูปพ่อท่านเจ้าวัด ซึ่งศอหัก เศียรและองค์พระแยกจากกัน ต่อมาได้ชาวบ้านชุมชนบ้านโพธิ์เสด็จได้ต่อ เศียรและองค์พระเข้าด้วยกันอีกครั้ง หลังจากซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปเสร็จ ชาวบ้านไม่รู้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อเรียกขานว่าอย่างไร ก็เลยเรียกตามประสาชาวบ้านว่า “พ่อท่านเจ้าวัด”

พระพุทธพ่อท่านเจ้าวัดเป็นพระพุทธรูป ใช้ในพิธีสำคัญของบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยอดีต ประวัติเกี่ยวกับประสบการณ์ของพ่อท่านเจ้าวัดมีมากมาย ตั้งแต่เรื่องโชคลาภ ของหาย โรคภัย ยศตำแหน่ง ธุรกิจ ตลอดจนถึงการขอบุตรเลยทีเดียว พ่อท่านเจ้าวัดเป็นพระพุทธที่ขอได้ไหว้รับไม่แพ้ที่แห่งไหน มีความศักดิ์สิทธิ์มากมาย และด้วยความเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่สิงสถิตของอดีตเจ้าอาวาสทุกๆ รูปของวัดเจดีย์มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล หากจะว่าไปท่านเปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ปกครองของไอ้ไข่อีกทีหนึ่ง จึงทำให้มีอิทธิคุณต่อผู้ที่กราบไหว้เคารพบูชาเป็นอย่างมาก

ชาวบ้านชุมชนบ้านโพธิ์เสด็จได้กราบและบนบานพระพุทธรูปพ่อท่านเจ้าวัดตั้งแต่สมัยที่เศียรหักยังไม่ได้ต่อ เพราะว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีประสบการณ์กล่าวขวัญกันว่า ขอได้บนรับ นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ประหลาดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปพ่อท่านเจ้าวัด ซึ่งมีชาวบ้านในอดีตต่างพบเห็นครั้งหลายครา ก็คือ จะเห็นว่ามีเด็กอายุประมาณ ๑๐ ขวบ วิ่งเข้า วิ่งออก จากองค์พระพุทธพ่อท่านเจ้าวัด จึงเป็นที่มาของ พ่อท่านเจ้าวัดและเด็กวัด ในกาลต่อมา

ซึ่งจากคำกล่าวขานนี้ทำให้ชาวบ้านที่จะมาบนบานศาลกล่าวขอความช่วยเหลือใดๆ จะใช้คำว่า พ่อท่านเจ้าวัดและเด็กวัด….ให้ช่วยเหลือในเรื่องนั้น เรื่องนี้ ตั้งแต่บัดนั้นมา

องค์บูชาพระพุทธพ่อท่านเจ้าวัดรุ่น "ยอดทรัพย์ 64"

ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว เนื้อกะไหล่ 3 สี
ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองลำอู่
ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะรมดำ
พระกริ่งพระพุทธพ่อท่านเจ้าวัดรุ่น "ยอดทรัพย์ 64"
เนื้อทองคำ
เนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะ เนื้อทองเหลือง