งานฉลองศาลากุฏิสงฆ์และทอดกฐิน 66

มหรสพ ชมฟรีตลอดงาน