ที่อยู่ : วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ๑๐๓ หมู่ ๗ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐

E-mail : watjadee.ikai@gmail.com
การเดินทางไปวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)
ตำนานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์