เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ในอดีตจนถึงปัจจุบัน