พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

กำหนดการประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

ณ อุโบสถวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์อำเภอท่าศาลา, อำเภอสิชล, อำเภอนบพิตำ, อำเภอพรหมคีรี และอำเภอขนอม พร้อมทั้ง หน่วยงานราชการ องค์กร ประชาชน พร้อมกัน ณ อุโบสถวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

เวลา 13.30 น. ประธานเดินทางถึงอุโบสถวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

– จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

– พิธีกร กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

– พระสงฆ์ให้ศีล

– พิธีกร อาราธนาพระปริต

– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

– กรวดน้ำ รับพร

– เสร็จพิธี


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ