การจับฉลากรายชื่อ รับสิทธิ์เช่าบูชาวัตถุมงคล ยอดทรัพย์ 64

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

การจับฉลากรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เช่าบูชาวัตถุมงคล ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นยอดทรัพย์ 64

ตามที่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) เคยประกาศไว้ว่าหลังจากการจ่ายวัตถุมงคลรุ่นยอดทรัพย์ 64  ที่ผู้ศรัทธาได้สั่งจองไว้ไม่ว่าจะทำการจองที่วัด หรือจองผ่านตัวแทนของวัดทางกลุ่มเฟสบุ๊คกลุ่มต่างๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) จะนำรายชื่อผู้ที่ได้สั่งจองวัตถุมงคลรุ่นยอดทรัพย์ 64  ทั้งหมดมาทำการจับฉลากอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ที่สั่งจองได้ใช้สิทธิ์ในการเช่าบูชาวัตถุมงคลที่ไม่ได้เปิดให้มีการสั่งจองในครั้งนั้นอีกครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด ประกอบกับทางวัดติดธุระในการเตรียมการและจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตกำหนดการจับฉลากรายชื่อจึงทิ้งห้วงมาเป็นเวลานาน บางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวคราวของทางวัดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางวัดจะกำหนดให้มีการถ่ายทอดสด และบันทึกวีดีโอการจับฉลากรายชื่อโดย

กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการจับฉลากรายชื่อในวันที่ 12 เมษายน 66 เวลา 09.300 น. เป็นต้นไป ณ วิหาร วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลตามรายการในเว็บไซต์วัดเจดีย์ไอ้ไข่.net -เพจวัดเจดีย์ไอ้ไข่ และเฟสบุ๊คกลุ่มไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์(ด้วยศรัทธาอันแท้จริง) ในวันถัดไป

เนื่องจากจำนวนวัตถุมงคลมีจำนวนจำกัด และมีราคาค่อนข้างสูง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีเวลาในการเดินทางมาใช้สิทธิ์ จึงกำหนดให้สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อวันที่ 13 เมษายน 66 โดยสามารถใช้สิทธิ์เลือกเช่าบูชาวัตถุมงคลได้ท่านละ 1 ชิ้น (มาก่อนเลือกได้ก่อน) และสิ้นสุดการใช้สิทธิ์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 66

หมายเหตุ : ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ โดยต้องแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมเขียนข้อความกำกับลงในสำเนาว่าให้ผู้ใดใช้สิทธิ์แทน

สำหรับวัตถุมงคลที่จะนำมาให้เช่าบูชาในครั้งนี้มีรายการดังนี้

    1. พระบูชาพ่อท่านเจ้าวัด

        1.1 ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว สามกษัตริย์ ราคาองค์ละ 29,999 บาท จำนวน 28 องค์

        1.2 ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองล่ำอู่ ราคาองค์ละ 9,999 บาท จำนวน 277 องค์

    2. องค์บูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (เนื้อโลหะ)                 

        2.1 ขนาดความสูง 19  นิ้ว รมสามสี ราคาองค์ละ 40,000 บาท จำนวน 277 องค์

        2.2 ขนาดความสูง 12  นิ้ว ราคาองค์ละ 15,000 จำนวน 2,491 องค์

        2.3 ขนาดความสูง 9  นิ้ว (กะไหล่ทอง) ราคาองค์ละ 4,000 จำนวน 696 องค์

        2.4 ขนาดความสูง 9  นิ้ว (รมดำ) ราคาองค์ละ 2700 จำนวน 218 องค์

    3.พระกริ่งพ่อท่านเจ้าวัด เนื้อทองคำ ราคาองค์ละ 94,000 จำนวน 6 องค์

    4.เหรียญหล่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เนื้อทองคำ ราคาองค์ละ 58,000 จำนวน 94 เหรียญ

    5.เหรียญมงคลแปดเหลี่ยมไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เนื้อทองคำลงยาราคาองค์ละ 15,000 จำนวน 735 เหรียญ

    6.รูปหล่อลอยองค์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (1 นิ้ว)เนื้อทองคำราคาองค์ละ 26,000 บาท จำนวน 65 องค์

    7.มหาสังข์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ขนาดบูชา เนื้อสัมฤทธิ์ ราคาขอนละ 9,999 บาท จำนวน 71 ขอน

    8.มหาสังข์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ พิมพ์ใหญ่เนื้อทองคำราคาขอนละ 84,000 จำนวน 70 ขอน

    9.มหาสังข์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำราคาขอนละ 57,000 จำนวน 140 ขอน

    10.เหรียญขวัญถุงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เนื้อทองคำลงยาราคาเหรียญละ 18,000 จำนวน 736 เหรียญ

รวมวัตถุมงคล 5,950 ชิ้น

หลังจากครบกำหนด 1 เดือน (วันที่ 12 พฤษภาคน) ที่ได้ประกาศรายชื่อไปแล้ว หากมีวัตถุมงคลตามรายการข้างต้นเหลืออยู่อีก ทางวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) จะนำมาให้ให้ผู้ที่ศรัทธาได้เช่าบูชาที่วัด และ/หรือผ่านทางเว็บไซต์ วัดเจดีย์ไอ้ไข่.net โดยจะมีการปรับราคาจากเดิมเพิ่มขึ้นอีก 20% จากราคาจอง สำหรับสถานที่เปิดให้เช่าบูชา ราคา และเงื่อนไขการเช่าบูชา วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ