อานิสงส์การสร้างพระบรรจุกรุ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

คนโบราณมีแนวคิด “สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา” ตามความเชื่อเรื่องความเสื่อมสลายของศาสนาในราว 5,000 ปี ทำให้คิดสร้างพระบรรจุในกรุสำหรับ “คนในชั้นหลัง” อันเป็นเสมือนทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปี เพราะตามพระพุทธประวัติ “พระพุทธเจ้าเกิดในภัทรกัปมี 5 พระองค์” กล่าวคือ 1.พระกกุสันธพุทธเจ้า 2.พระโกนาคมนพุทธเจ้า 3.พระกัสสปพุทธเจ้า และ 4.พระสมณโคตมพุทธเจ้า หรือเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งพระสมณโคตมพุทธเจ้าทรงทำนายว่า “พระพุทธศาสนาในภัทรกัปนี้จะมีอายุ 5,000 ปี” ปัจจุบันเป็นปีที่ 2567 นั้นเท่ากับเหลือเวลา 2433 ปีข้างหน้าจะเกิดพระศรีอริยเมตไตรย หรือพระพุทธเจ้าในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ “คนสมัยโบราณไม่อยากให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสลายหายไปจนหมดสิ้น” ทำให้มีการปั้นพระพิมพ์ และสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแล้วนำไปบรรจุจัดเก็บไว้ในองค์พระเจดีย์ “อันมีแนวคิดจากเรื่องการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา” เพื่อให้คนรุ่นหลังค้นพบเล็งเห็นถึงคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สังเกตจากวัตถุดิบนำมาสร้างนั้นประกอบด้วย “ดิน ชิน ผงปูน และว่าน” การปั้นมักใช้หลักตามธรรมชาติอย่างเช่น “พระพิมพ์” ก็ใช้ดินผสมน้ำตากลมเผาไฟที่จะสามารถคงรูปได้เป็นพันๆ ปี
“การสร้างพระเครื่องสมัยโบราณ” ส่วนใหญ่เป็นพระบรรจุกรุทั้งสิ้นเพราะ “คนไทยสมัยก่อนไม่นิยมเก็บพระไว้ในบ้านอันมีความเชื่อว่าพระนั้นเป็นของวัด” แม้ว่าพระเครื่ององค์นั้นจะสร้างขึ้นเพื่อใช้บำรุงขวัญทหารในยามศึกสงครามก็ตาม เมื่อเสร็จศึกจากสงครามก็มักจะนำกลับคืนไปไว้ที่วัดดังเดิมเสมอแต่เมื่อบ้านเมืองว่างจากศึก “วัด” ได้รวบรวมเก็บบรรจุในกรุเพื่อรักษาไว้เป็นสมบัติของพุทธศาสนาสืบไปเพราะ “พระเครื่องสมัยก่อน” ส่วนใหญ่มักเป็นพระที่พระอาจารย์สร้างขึ้นแจกจ่ายแก่คนทั้งหลายโดยไม่คิดมูลค่า และเป็นของที่ให้เปล่าด้วยเจตนารมณ์อันดี “พระเครื่อง” จึงไม่มีราคาไม่มีการซื้อขายกันเหมือนปัจจุบัน

การสร้างพระบรรจุกรุ จะเป็นการสร้างพระเครื่องขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถสร้างได้จำนวนมาก สำหรับบรรจุในพระพุทธเจดีย์ ฐานพระพุทธรูป หรือในอุโบสถ หรือฝังลงดินไว้ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อว่าในอนาคตเมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมลง วัตถุต่างๆ พังทลายยังสามารถพบรูปสมมติของพระพุทธเจ้า เพื่อแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เป็นหลักฐานทางวัตถุว่าที่นี่มีพระพุทธศาสนา มีผู้ศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตาม เป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ รวมทั้งเป็นสิ่งระลึกอันประเสริฐของบุคคล ผู้คนรุ่นแต่ก่อน ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต  พระกรุจึงถือเป็นมรดกของชาติ ที่เพียบพร้อมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ อันบริสุทธิ์ของพลังอำนาจแห่งพระพุทธคุณ

ทั้งนี้ การสร้างพระบรรจุกรุมีอานิสงส์อย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ถ้าสร้างเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนา และเอาไว้ปฏิสังขรณ์พระสถูปเจดีย์ ซึ่งเมื่อพังลงแล้ว ก็จะได้นำพระไปให้เขาบูชา และรวบรวมปัจจัยมาสร้างสถูปเจดีย์ใหม่ จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้เกิดในบุญเขต และมีคนคอยติดตามดูแลสมบัติของตน จะมีโภคะมาก สมบัติก็จะไม่วิบัติด้วยภัยต่างๆ เป็นต้น

การสร้างพระเครื่องเพื่อบรรจุกรุในยุคปัจจุบัน หลายวัดหลายแห่งได้ทำตามคติความเชื่อของคนโบราณ ซึ่งวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีพระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ หรือพระอาจารย์แว่น เป็นเจ้าอาวาส ได้มีการสร้างพระผงเคลือบพุทธพ่อท่านเจ้าวัดเพื่อบรรจุลงในกรุ (ใต้เสมารอบพระอุโบสถ)
ในการจัดสร้างพระผงเคลือบพุทธพ่อท่านเจ้าวัดในครั้งนี้มี 2 พิมพ์ คือ พิมพ์เคลือบสีแดง สร้างจำนวน 84,000 องค์ และพิมพ์เคลือบสีเขียว สร้างจำนวน 8,400 องค์ โดยพระทั้งหมดได้นำเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพร้อมกับวัตถุมงคล ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น “มหาสงกรานต์ปี 2563” เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีชวด ณ มณฑลพิธีอุโบสถ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) หมู่ ๗ บ้านโพธิ์เสด็จ  ต.ฉลอง  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช

ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมบุญ บรรจุพระผงเคลือบพุทธพ่อท่านเจ้าวัด จำนวน 84,000 องค์ เท่าพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ เพื่อบรรจุใต้ฐานใบเสมารอบพระอุโบสถ
รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) โดยร่วมบุญ 500 บาท จะได้รับพระผงเคลือบพุทธพ่อท่านเจ้าวัด พิมพ์เคลือบสีแดง จำนวน 10 องค์ สำหรับบรรจุในกรุ และ พระผงเคลือบพุทธพ่อท่านเจ้าวัด พิมพ์เคลือบสีเขียว จำนวน 1 องค์ เป็นที่ระลึก

ท่านสามารถมาร่วมบุญบรรจุด้วยตัวท่านเองได้ที่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)
หรือติดต่อรับเป็นเจ้าภาพผ่านเว็บไซต์ โดยคลิ๊ที่ปุ่ม “ร่วมบุญสร้างพระบรรจุกรุ” (ด้านล่าง) หรือแอดไลน์ @watjadee.ikai
แจ้งความประสงค์ หรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร 094-130-9201


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ